Chuyển đổi MP4 sang MP3

Với trình chuyển đổi MP4 sang MP3 này, bạn có thể tách âm thanh của một video. Bạn chỉ cần đoạn âm thanh từ một bộ phim? Hãy thực hiện điều này tại đây.

Thả tập tin tại đây