Cắt tập tin âm thanh trực tuyến

Sử dụng trình cắt âm thanh này để cắt tất cả các loại tệp âm thanh như MP3, WAV, FLAC, ACC, v.v. Cắt một phần của bài hát hoặc tin nhắn thoại mà bạn cần hoặc yêu thích.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin
Các cài đặt

Enter the timestamps of where you want to trim your audio. The format is HH:MM:SS. HH = hour, MM = minutes, SS = seconds.

Example: 00:02:23 for 2 minutes and 23 seconds.

to

Làm cách nào để cắt tệp âm thanh?

  1. Tải lên tập tin âm thanh của bạn, chẳng hạn như MP3, FLAC, WAV, v.v.
  2. Chọn định dạng cuối cùng cho tập tin của bạn.
  3. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc để cắt một phần tập tin của bạn.
  4. Nhấp vào "Bắt đầu" và chờ một lúc, bạn có thể tải xuống tệp âm thanh của mình.