Cắt tập tin âm thanh trực tuyến

Sử dụng trình cắt âm thanh này để cắt tất cả các loại tệp âm thanh như MP3, WAV, FLAC, ACC, v.v. Cắt một phần của bài hát hoặc tin nhắn thoại mà bạn cần hoặc yêu thích.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để cắt tệp âm thanh?

  1. Tải lên tập tin âm thanh của bạn, chẳng hạn như MP3, FLAC, WAV, v.v.
  2. Chọn định dạng cuối cùng cho tập tin của bạn.
  3. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc để cắt một phần tập tin của bạn.
  4. Nhấp vào "Bắt đầu" và chờ một lúc, bạn có thể tải xuống tệp âm thanh của mình.