Chuyển đổi định dạng WAV sang MP3

Trình chuyển đổi âm thanh mạnh mẽ này cho phép bạn chuyển các tệp âm thanh WAV sang định dạng MP3 chung, phổ biến và được hỗ trợ rộng rãi.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Làm cách nào để chuyển WAV thành MP3?

  1. Tải lên tệp âm thanh WAV.
  2. Chọn bất kỳ cài đặt tùy chọn nào như tốc độ bit hoặc kênh để tối ưu hóa tệp MP3 của bạn. (không bắt buộc)
  3. Bắt đầu chuyển đổi MP3 bằng cách nhấp vào nút "Bắt đầu".