Trình chuyển đổi OGG trực tuyến và miễn phí

Chuyển đổi tất cả các tệp âm thanh có định dạng khác nhau sang OGG, ví dụ MP3 sang OGG, FLAC sang OGG hoặc AAC sang OGG. Tách âm thanh từ một video để chuyển đổi OGG.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Làm cách nào để chuyển sang OGG?

  1. Tải lên tệp âm thanh hoặc video của bạn.
  2. Chỉnh sửa các cài đặt tùy chọn để tối ưu hóa và tùy chỉnh tệp OGG (tùy chọn).
  3. Nhấp vào "Bắt đầu" để bắt đầu chuyển đổi OGG.

Thông tin

Mở rộng .ogg
Kiểu MIME audio/ogg
Các đường dẫn liên kết hữu ích OGG trên Wikipedia