Trình chuyển đổi OGG trực tuyến và miễn phí

Chuyển đổi tất cả các tệp âm thanh có định dạng khác nhau sang OGG, ví dụ MP3 sang OGG, FLAC sang OGG hoặc AAC sang OGG. Tách âm thanh từ một video để chuyển đổi OGG.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin
Các cài đặt tùy chọn

Làm cách nào để chuyển sang OGG?

  1. Tải lên tệp âm thanh hoặc video của bạn.
  2. Chỉnh sửa các cài đặt tùy chọn để tối ưu hóa và tùy chỉnh tệp OGG (tùy chọn).
  3. Nhấp vào "Bắt đầu" để bắt đầu chuyển đổi OGG.

About

Extension .ogg
MIME type audio/ogg
Useful links OGG trên Wikipedia